Mák pro děti

Ve dnech 19.10 – 1.11.2020 proběhla na farmě akce Mák pro děti. Každou korunu z prodaného máku jsme věnovali dětem Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

I díky našim zákazníkům jsme vybrali nádhernou částku, kterou jsme navýšili a zaokrouhlili na 15.000,-Kč.

Děkujeme tímto všem našim zákazníkům, kteří se rozhodli pomoci dětem.